miércoles, 15 de diciembre de 2010

ACTIVIDAD 6

Trabajo en equipo

Realizado por:
Janire Márquez
Laura Vázquez
Montse Gómez
Marcos Pita
Marta Agrafojo
Laura Arana

miércoles, 17 de noviembre de 2010

ACTIVIDADE 5.

 *ENTREVISTA.PREPARACIÓN.
-Informarse sobre a empresa e o posto de traballo que se ofrece.
-Informarnos sobre a as condicións do posto de traballo.
-Contrastar,repasar e ampliar se fora preciso a información do cv.
-Avaliar a nosa personalidade e as nosas motivacións
-Determinar a nosa idoneidade.
-Preparar respostas convincentes sobre temas habituais nunha entrevista
-Levar unha copia de curriculum vitae,documentos que certifiquen o curriculum,referencias,papel e boli.

*NA ENTREVISTA.
-Mostrar madurez,sociabilidade,entusiasmo...
-Aspecto discreto,aseado.
-Puntualidade.
-Acudir só.
-Evitar o tuteo,fumar,sentarse sen ser convidado,ter coidado coa forma de sentarse.
-Estreitar a man con firmeza.
-Coidar a linguaxe non verbal.
-Coidar o vocabulario e o ton de voz.
-Non criticar a antigos xefes ou empresas.
-Demostrar seguridade.
-Facer preguntas sobre o posto de traballo.
-Despedida cortés,sen familiaridade.
-De non haber resposta poñerse en contacto telefónico ou acudir á empresa.

viernes, 12 de noviembre de 2010

ACTIVIDADE 4

*Empresas ou institucións donde deixar o curriculum:
-Asociación de escolas de ferrolterra: AFESIN.
-Escolas infantís municipais: ABC, a Solaina, A Gándara , Piñeiros.
-Galescolas: Rianxo.
-Colexios concertados ou privados con educacion infantil: San Rosendo.
-Ludotecas: La GUAGUA.
-Bibliotecas: Central, Inferniño,Caranza.
-Centros cívicos:Carballo Calero, centro cívico de Caranza.
-Centros comerciais: Odeón, Narón.
-Empresas de animación: Infinita eventos e festas, X quatro.
-Centros de xogos/ludotecas privadas: escola da vaca, Capuchino.
-Centros turísticos: hotel de naturaleza A Vía Láctea.
-Empresas que se dediquen ao coidado dos nenos:Concello de ferrol,C/Lugo,56,Ferrol.
-Aspanaes(síndrome down):Teima de ferrol C/Armada Española,32,Ferrol.

*Ámbito público:
-Oferta pública de emprego para Galescolas:Xunta de Galicia,IES Sofía Casanova.
-Coidadores de centros de menores:Concello de Ferrol,servizos sociais/Xunta de Galiza-atención ao cidadán.